Se de gamle radioblade fra 1922 til 1968

Af John Sau

Installation

Først skal det sikres at der er adgang til internettet.

Kopiere og indsætte nedenstående adresse ind i en webbrowser.  Der kan også forsøges med at klikke direkte på adressen og se, om den linker til siden.

http://www.microsoft.com/downloads/da-dk/details.aspx?familyid=0a391abd-25c1-4fc0-919f-b21f31ab88b7
 
 
På siden skulle man gerne finde download knappen til en fil med dette navn: dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

Tryk på download og følg vejledningen.

Klik på følgende link : www.radioarkivet.dk/Radioarkivet_1.0.4.0.exe

og følg anvisningen

Når du har installeret beder den om en adgangskode. Den er kan du læse i Resonans, eller rekvireres ved henvendelse  til Webmaster eller et af bestyrelsens medlemmer.

Herefter kan man indtaste sine søgekriterier i de 4 første kasser under det blå område:

Jeg har indtastet ”Philips*” (* betyder at der må stå mere efter Philips). Desuden har jeg trykket på pilen i felt ”Fra” og valgt 1896 og pilen i felt ”Til” og valgt 1968. Derefter har jeg trykket på felt ”Søg”.

Programmet viser nu en linje for hver side der opfylder søgekriteriet. Nederst til venstre kan man se at der er fundet 603 sider i alt.

Klik dernæst på den linje der tiltaler mest og siden vises:

 

Nederst på billedet, midt for, er der 2 knapper som muliggør en bladring mellem de fundne sider. Mellem knapperne ses at det er side 61 af 508 sider der vises. Yderst til venstre er der en print knap.

For at belyse betydningen af ”*” i søgekriteriet:

·         Hvis der søges helt uden * fremkommer kun 38 sider

·         Hvis der søges med ”*Philips*” (* før og efter) fremkommer 626

Det er også muligt at bladre i et eller flere blade side for side:

Feltet ”Beskrivelse” skal være tom. Tast på pilen i feltet ”Blad” og vælg et blad. I felterne ”Fra” og ”Til” vælger man det/de år man er interesseret i. Indtaster man noget i feltet ”Beskrivelse” får man kun de sider der også opfylder det krav. Tryk på søg.

Programmet har en zoom funktion. Hvis din mus har et hjul kan du dreje på det og zoome ud/ind. Desværre kan man ikke printe zoom – men du kan bruge knappen PrtScrn (print skærmen).

Så sidder filen også i udklipsholderen og den kan indsættes i dit eget billedprogram!

For at lette søgninger i felt ”Beskrivelse” er det vigtigt at forstå tanken bag ordene:

For hver side der skannes tages der stilling til en beskrivelse af sidens indhold. Der stå jo mange ting på en side og jeg har måttet vælge en dækkende sætning for hovedindhold. Alle sider har ikke et hovedindhold. De kan være meget blandet, men det har ikke været praktisk/tidsmæssigt muligt at lægge flere søgesætninger pr side. Her nogle eksempler:

Annonce                             Der er flere annoncer på siden. Kan ofte være fraveget.

*Antenne*                           Der er ofte valgt et hovedord

*Diagram*                           Spændende diagram der vises til orientering ofte uden omtale

Fejl*                                    Sider med råd om fejlfinding

Forside*                              Eksempel på bladets forside (de kan være ens og derfor ikke med)

Indhold*                               Bladenes originale indholdsfortegnelse – dem der er der!

Radio*                                 Alle byggebeskrivelser, tilføj evt 1rør, 2rør osv

Gode råd                             Spørgsmål til brevkassen om tidens radioproblemer

Ideer                                    Ideer til læserne

Litteratur                             Sider med hovedindhold af litteratur

Jeg vil kort nævne andre gode ord: Forstærker, Super, Måleinstrumenter, Nyt, Nyheder og Info.

Hjælp ydes ved kontakt til John Sau på 74847332, Kim via mail oz1gsw@gmail.com og Carsten via mail windven@hotmail.com.

Anvendelse af radioarkivet er kun for foreningens medlemmer. Programmet må ikke overdrages til andre, undgå at omtale eller vise adgangskoden til andre.

Retur til start