RFV Foreningen
 

RFV er en forening af samlere af historiske radioapparater og af radiohistorisk interesserede. Den blev dannet i 1994. Foreningen har til formål gennem medlemsbladet, der udkommer 2 gange årligt og en række arrangementer at udbrede kendskab til, og interesse for radiohistorie, radioteknik samt historiske radioapparater og relaterede effekter.

 

Bestyrelse:

Viggo Kristensen (Formand)                   Drosselvej 23, 7600 Struer

Bjarne Birger Jensen (Næstformand)       Pallisgårdvej 7, 7600 Struer 

Knud Jensen (Kasserer)                         Tyrrestrupvej 19, 8700 Horsens

John Sau (Sekretær)                               Københovedvej 24, 6630 Rødding

Kim Jensen  

 

Carsten Wind (Suppleant, Webmaster)   

Eigil Pedersen (revisor)                            Brydeboelvej 12, Nørlem, 7620 Lemvig

Preben Skovsen  (Revisor)                      Skippershovedvej 2, Stenvad, 8585 Glæsborg

Per Skårup (Revisorsuppleant)                        

Bliv medlem

Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til kassereren

Knud Jensen, Tyrrestrupvej 19, 8700 Horsens  tlf. 75 655458  knud@knudjen.dk

Det årlige kontingent udgør 300.-

Startside
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sidst opdateret d. 20. februar 2014